Новини від 15.03.2023 р. 

Пропонуємо нову версію програми "Особлива та нерегулярна інформація емітента цінних паперів". 1. Довідники програми приведені у відповідність до Рішення НКЦПФР № 97 від 27 січня 2023 року. 

2. Електронна форма інформації підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до НКЦПФР приведена у відповідність  до Наказу НКЦПФР № 4 від 18.01.2023 року.  Дія Наказу стосується Повідомлення програми "Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності".     Друкована версія повідомлення приведена у  відповідність до Рішення НКЦПФР № 1292 від 02.11.2022 року. 

3. Електронні форми інформацій суб’єктів аудиторської діяльності, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приведена у відповідність до Наказу НКЦПФР № 5 від 24.01.2023 року. Дія Наказу стосується двух існуючих Повідомленнь програми: "Інформація, що подається до Національної комісії з цінних паперів та  фондового ринку суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес" та " Інформація, що подається до Національної комісії з цінних паперів та  фондового ринку суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності юридичній особі, що має тісні зв'язки з підприємством" та нового Повідомлення "Інформація, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку про порушення, що могли мати місце або мали місце, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства та відносно яких не вжиті відповідні заходи щодо їх усунення".  Друковані версії перших двух Повідомлень приведені у відповідність до Рішення НКЦПФР № 1293 від 02.11.2022 р. Третє Повідомлення не має друкованої версії. 

4. Додано Нове Повідомлення "Інформація щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану" яке  виконує вимоги Рішення НКЦІПР № 181 від 21.02.2023 року "Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану".

ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ