До уваги суб’єктів аудиторської діяльності ! До складу програми підготовки особливої та нерегулярної інформації додано дві інформації згідно Рішенню НУЦПФР № 694 від 14.11.2019 р. 

  • "ІНФОРМАЦІЯ, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"
  • "ІНФОРМАЦІЯ, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичній особі, що має тісні зв’язки з підприємством, що становить суспільний інтерес, обов’язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"
ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ