Протягом лютого 2021 року в програму підготовки регулярної інформації емітентів цінних паперів внесено наступні зміни: 

Новини від 01.02.2021 р. 

1. Додано можливість формування річного та проміжних звітів без фінансової звітності. Для цього необхідно в формі "Зміст" зняти позначку "Включити" на складовій змісту "Річна фінансова звітність" або "Проміжна фінансова звітність". 

2. Додано можливість формування річних звітів за 2020 рік та проміжних звітів за 2021 рік (згідно з вимогами нормативної бази станом на 31.12.2020 р.). 

3. Враховано вимоги рішення НКЦПФР №563 від 29.09.2020 р. "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (набрання чинності 11.12.2020 р.) . 

4. Оновлені інші довідники та класифікатори. 5. Виправлені деякі технічні помилки, які виникали при роботі з програмою.

Новини від 10.02.2021 р.

 1.      В пункті меню "Сервіс" додана можливість додаткової обробці стороннього звіту (в форматі XML) для коректного заватнтаження звіту, створеного іншими  програмними засобами. 

2.    В формі  "Дані для фінансових звітів" убрана можливість вибора кодів КВЕД за довідником КВЕД-2005. 

3.        У зв'язку з переходом від довідника          КОАТУУ до довідника КАТОТТГ (кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та теріторій територіальних громад),  затвердженого Міністерством розвитку громад та територій України 12 січня 2021 року, з'явилася можливість в формі "Дані для фінансових звітів" підтримувати наявність двох кодів (як КОАТУУ так і КАТОТТГ). Для цього використовується електроний довідник кодів КОАТУУ та КАТОТТГ. 

4.         Виправлені деякі технічні помилки, які виникали при роботі з програмою.

Новини від 28.02.2021 р. 

1.      Файл допомоги перероблено з типу файла довідки Microsoft Windows (hlp) на тип довідки Microsoft HTML (chm) і зараз він відображає всі останні зміни в програмі. Для користування їм достатньо натиснути клавішу F1 в любому місці програми або в пункті меню "Допомога" "Зміст". 

2.  Нарешті розроблена документація до програми, яка позволяє правильно користуватися загальними функціями програми та іншими засобами, які потрібні для створення та оприлюднення звіту. Ім'я файлу - "Як створити та оприлюднити річний звіт.pdf" в папці "Документація". 

3.  Виправлені деякі технічні помилки, які виникали при роботі з програмою.

ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ