На офіційному сайті НКЦПФР оприлюднено проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» 

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13299116

ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ