На період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію в строки, встановлені чинним законодавством та нормативними актами НКЦПФР. Після завершення дії воєнного стану регульована інформація розкривається емітентами цінних паперів в наступні строки: 

  • річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;
  • проміжна регулярна інформація за відповідний квартал 2022 року розкривається разом з річною регулярною інформацією за 2021 рік;
  • особлива інформація про факти, що виникли протягом строку дії воєнного стану, розкривається протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану.
ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ