Ми можемо підготовати із вашої інформації наступні види інформацій:

1. Річну інформацію емітента цінних паперів.

2. Проміжну інформацію емітента цінних паперів.

3. Особову інформацію емітента цінних паперів.

4. Інші види інформацій, передбачених Положенням з Розкриття інформації, а саме: "Структура власності  приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі" та "Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підпріємством, что становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності".

ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ